MIĘDZYNARODOWE MIASTECZKO EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W PODLESICACH, OLSZTYNIE I MIROWIE

WSTĘP
PODLESICE
OLSZTYN
MIRÓW
OFERTA
WARSZTATY
ZIELONE SZKOŁY
DOJAZD
LINKI
GALERIA
KONTAKT

1

WARSZTATY EKOLOGICZNE DLA GRUPY ZE SZKOŁY Z RACIBORZA W "ZAJEŹDZIE JURAJSKIM" W PODLESICACH


25 LAT DZIAŁALNOŚCI MIASTECZKA EKOLOGICZNEGO (1991-2016)

Ośrodek Edukacji Ekologicznej - MIASTECZKO EKOLOGICZNE
prowadzone przez Stowarzyszenie ZZPŻ właśnie obchodziło 25 lecie swojej działalności.
Głównym celem tej działalności było prowadzenie warsztatów i obozów
ekologicznych, turystycznych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy.
Obliczono na podstawie danych archiwalnych, że w okresie tych 25 lat w zajęciach
prowadzonych przez nas wzięło udział 2218 grup liczących 82524 uczestników
( średnio 1 grupa liczyła 37 osób).  Poniżej prezentujemy 2 wykresy obrazujące liczbę
grup i uczestnich przyjętych na zajęcia na przesrzeni  tych 25 lat.
 

1

1

o


WARSZTATY EKOLOGICZNE
w roku szkolnym 2016/2017
Na chwilę obecną mamy niewiele wolnych miejsc
na dotowane warsztaty w roku szkolnym w pierwszej połowie 2017 r.
Kilka wolnych miejsc zostało nam w drugiej połowie marca
 i pierwszej połowie kwietnia 2017 roku.
Szczegóły: mapak@wp.plMiędzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej na Facebooku:

NACIŚNIJ TUTAJ !


- - - DYSKOTEKOWO NA WARSZTATACH - - -
Na pierwszą połowę 2017 roku przygotowaliśmy szereg dla uczestników zajęć  -
oprócz  warsztatów ekologicznych terenowych czy stacjonarnych, ważne miejsce zajmuje i cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniemnasz program wieczorny, na który składają się m.in wycieczki wieczorne do jaskini,
zajęcia sportowo-rekreacyjne, ogniska z kiełbaskami, a szczególnie dyskoteki połączone z konkursami tańca
 czy nauki takich tańców jak np Macarena, Gangam Style, Cochocolate
choco choco, Belgijka, Mambo nr V itp

1211

20-LECIE WFOŚiGW W KATOWICACH W PODLESICACH NA JURZE